joi, 10 ianuarie 2013

MANDRAGORA: O EDITURĂ ÎŞI FIXEAZĂ REPERELE EVOLUŢIEI                                           ANTECEDENT: ELABUGA (octombrie 2011)
Am întrezărit încă de la publicarea primului său album de benzi desenate, exprimarea opţiunii asupra orientării editurii MANDRAGORA pe teritoriul atribuit celei de a 9-a arte, în condiţiile în care BD-ul românesc prezintă dificultăţi de atragere şi susţinere largă a publicului către manifestările fenomenului. Cu atât mai mult, atunci când este vorba despre tendinţa detaşării de divertismentul îndreptat spre publicul preadolescent, caracteristică predomintă a domeniului astfel orientat în ultimul timp. Este prilejul remarcării slabei consistenţe sau chiar absenţa în contextul BD-ului autohton a unui anume segment de mult cucerit pe teritoriile europene, americane, asiatice, etc. Concret, facem referire la publicul format din  tineri şi adulţi, zonă a interesului ignorat în mare măsură de preocupările benzilor desenate româneşti. Ruptura descoperită între perioada apariţiei  anticului Pif şi recentele fanzinele în format electronic, exprimate în maniera de abordare în afara tradiţiei consacrate, relevă « arderea » unei perioade de tranziţie, în care nu se regăseşte existenţa consistentă, din păcate, practic nicăieri pe parcursul istoriei BD-ului la noi în ţară. De altfel, producţia albumelor BD se rezumă  la un număr simbolic  de apariţii  şi la tiraje nesemnificative, în comparaţie cu performanţele realizate pe plan mondial.

            Albumul Elabuga,  concept editorial susţinut de Anca PUIU,  reuneşte autorii scenariului şi textului George DRĂGAN & Alexandru TALAMBĂ, echipă de lucru întregită de realizatorul desenului şi culorii Alexandru TALAMBĂ

Naraţiunea demarează în plin al doilea Război Mondial, în anul 1942, pe  timpul asediului oraşului Stalingrad şi continuă (probabil ?) în taigaua siberiană, la Elabuga, umăr la umăr cu însoţitoarea peste tot prezentă – umbra mereu sinistră a morţii. Sondarea suferinţei chinuitoare cauzată de prăbuşirea în abisul neantului mistic este declanşată de succesiunea trăirilor provocate de ororile războiului. Întâlnim un text al dialogurilor plasate în bule, a căror parcurgere lasă (firesc) disponibilitate interpretării simbolurilor...


   (planşa în acuarelă de Frank MILLER)              (planşe din albumul ELABUGA realizate de Alexandru TALAM)


Privitor la  maniera stilistică în care este abordată realizarea grafică, se remarcă influenţa indusă de arta lui Frank Miller, comparaţie care, conform  situaţiei lui Alex Talambă, se dezice în privinţa culorilor, realizate în tonuri dense, dar cu nuanţe de griuri prăfuite, caracteristica dovedind o abordare conformă personalităţii distincte a desenatorului dublat de colorist.   
 

          NOUA APARIŢIE:  MILA 23 (august 2012)  Al doilea album apare în aceeaşi formulă editorială. Eroul povestirii s-a impus prin performanţele de o viaţă realizate de incredibilul om - Ivan Paitzaichin, devenit centrul naraţiunii, a cărei relatare secvenţială începe odată cu anii 1950 …
Înşiruirea marilor sale succese după tiparul consacrat al cronicilor sportive denotă extinderea  listei copleşitoare a reuşitelor. Consemnarea marilor evenimente preluate din biografia oficială reuneşte momentele în care şi-a impus prezenţa, datorată impresionantelor izbânzi, dovadă a stilului şi a tenacităţii sale. Probabil că descrierea astfel abordată, în ciuda suficientului temei al autenticităţii şi a multiplelor surse de documentare, ar fi fost lipsită de meritul pregnanţei reliefului dat de amploarea cuvenită unui astfel de parcurs, de aura legendară care-i conturează deplina imagine a personalităţii recunoscute în toată lumea sportivă.
Scenaristul George DRĂGAN alege un alt mod de expunere a vieţii  performerului. Profunzimea filonului nevăzut al povestirii conferă în plus subtilitate şi consistenţă amplasării pe scara planetar-globală privitoare la acoperirea extinderii « faptelor de arme » comise. Opţiunea alăturării Dunării, Deltei şi a marelui campion român, pare asemenea reuniunii afluenţilor culeşi de-a lungul Europei, în marele bazin hidrografic danubian, adunaţi în fluviul care se linişteste pe întinderea deltei, apoi în largul mării şi hrăneşte prin aportul debitului său apele oceanului planetar. Procesul dezvăluit de autorul scenariului are inclusă derularea încărcăturii concomitente, ascunsă, a râurilor colectoare alcătuită din legendele şi miturile izvorâte din teritoriile parcurse, în povestea care avea să-i întrupeze statura olimpiană a lui Ivan şi, odată cu toate acestea, istoria devenirii, prin realizarea viselor de zbor pornite din copilărie. Sunt cumulate prorocirea lui Gamayun, simbioza cu Dunărea, convieţuirea cu fratele stuf, cu păsările, mistreţii, peştii şi sălciile, oroarea primejdioasei prezenţe a devoratoarei Samca, promisiunile din vise ale divinităţii numite în multe feluri : Ondina, Zâna, Ştima Apei sau Rusalka. Se face trimiterea la mitologia românească de unde provine Calandrinon – pasăre a destinului şi la Muma Pădurii. Totodată se învălmăşesc făpturi ca Jaza, Jezinka, Baba Iaga – nume atribuite fantasmelor din poveştile sârbilor, cehilor, ruşilor şi ucrainienilor, Waldgeist – spirit al pădurii din mitologia germană, alăturate femeii pădurii, oamenilor muşchiului de copaci sau poporului pădurii, dwarfilor şi elfilor. Turul este invocat din miturile maghiarilor, un mesager divin  aşezat pe arborele vieţii, împreună cu Nachtkrapp – Corbul nopţii, amintit în folclorul austriac, corespondent al unor trimiteri spre legendele care circulă în Cehia, Slovacia sau Ungaria. Întregul bestiar, cumulul credinţelor care compun matricea spaţiului dunărean se presupune că şi-a pus marca contribuţiei asupra visului profetic, orientând destinul şi zborul pagaiei tânărului Vaniuşa peste toate întinderile de apă din lumea largă. Jocul impus de scenarist al întrepătrunderii palierelor spirituale pe care se desfăşoară reconstituirea vieţii victoriilor cumulate totalităţii ambientului, creionează o nouă dimensiune care atribuie perenitate eroului. Suntem făcuţi părtaşi ai participării resimţite de revelaţia compunerii în întregime ai unei  legende prin înserarea multiplelor fragmente de imagini mitologice.  Persistenţa invocată determină remarca asupra direcţiei inedite a modului de  abordare a scenariului de bandă desenată către reuşita exemplară, dimensiune superficial atinsă până acum în creaţiile autorilor nostri. Aprecierea se răsfrânge şi asupra exprimării literare, nu doar în constatarea privind densitatea prezenţei simbolurilor cu care ne-a obişnuit descifrarea prezentului album.(planse de Didier Comès din albumele Iris şi La Maison oû rêvent les arbres)
     

Vizualizarea grafică a povestirii este materializată de creaţia lui Alex Talambă, desenatorul şi coloristul imaginilor. Albumul este realizat într-un decupaj excelent, desenul diversificat al paginilor finalizează cadre compuse în manieră amintind de cea cinematografică. Între timp, am remarcat apropierea stilistică de Didier Comes, contrapunere care s-a dovedit a fi preferată atracţiei faţă de Frank Miller, cu atât mai mult cu cât preocuparea primului dintre ei pare a fi încă mai potrivită afiliaţiei acestuia de supranatural şi apropierii afective de ecosistem.

(planşe semnate de Alex. Talambă din albumul Mila 23)
 Desenatorii amintiţi au o predilecţie către exprimarea în tonuri puternic contrastante alb-negru, fără ca acest lucru să diminueze fineţea şi delicata caligrafie a reprezentării personajelor, fiinţelor şi plantelor. În mod evident, avem de a face cu merite care pregătesc plasarea graficianului Tamba în şirul numelor pregătite să devină repere ale benzii desenate din ţara noastră Se observă aceeaşi abilitate în folosirea culorilor aplicate în tonuri uşor mai intense comparative proiectului anterior. Trebuie remarcat că desenatorul Alex Talambă a reuşit să contureze deja un stil recognoscibil, versatil şi elegant - fapt de toată lauda, cu atât mai greu de realizat în condiţiile care alătură maniera realistă suprapusă  lumii sugerată a ficţiunii şi fantasmelor. 

Succes editurii Mandragora şi viaţă lungă benzii desenate româneşti !     


Arh. Mati Botezatu

Notă. Fragmentul prezentat este parte a lucrării în pregătire : “ABC…BD” – prilej de încercare a identificării  vocaţiilor educative şi iniţiatice a benzilor desenate contrapuse dezvoltării celor aflaţi la vârsta copilăriei. În primul rând este facilitat accesul spre limbajul specific şi utilizarea sa, alăturată dobândirii competenţelor legate de artele vizuale. Ca urmare a identificării şi exemplificării genurilor în care se înscriu scenariile autorilor realizatori ai producţiilor în discuţie, tinerii cititori au posibilitatea cunoaşterii gamei posibilităţilor generatoare de subiecte ale operelor scriitorilor, învaţă mecanismele creaţiei şi întră în corespondenţă cu procedeele artistice care le definesc.  

Niciun comentariu: