marți, 19 iulie 2016

« Balada mării sărate” de Hugo Pratt – Eveniment cultural (II)Un articol scris de arh. Mati Botezatu 

 

Universul artelor reuneşte domeniul de largă anvergură al tuturor manifestărilor  exprimate distinct. Procesul artistic creativ devine identificabil prin recunoaşterea componentelor, al resorturilor asemănătoare care întrunesc demersul şi definesc unitatea organică a fenomenului. Măiestria aplicată operelor denotă orientarea spre ansamblul de mecanisme, materialele de lucru şi mijloace de exprimare individualizate. Componentele, rând pe rând identificate, sunt invocate şi deplin conformate conceptelor teoretice prezente în literatură, pictură, sculptură, arhitectură, muzică, dans. Traseul artelor mijloceşte înţelegerea structurală a mediului prin ansamblul tentativelor trasate de fiecare ramură în parte. 

Analiza traseului evoluţiei este iniţial înfăptuită prin formulare de tatonări empirice. Mai apoi, răspunsurile  întrevăd posibilitatea descifrării reprezentării mentale originare şi apreciază originalitatea ei. Rezumatul reacţiilor exprimate este sintetizat în volumul atot-cuprinzător a ceea ce se numeşte Istoria artelor.
Din primele observaţii aplicate fenomenului se poate extrage ideea paralelismului aproape evident dintre graficul cursului existenţei vieţuitoarelor şi diagrama itinerariilor parcurse de trăirile aristice comasate în curente artistice. Altfel spus, traiectul vietăţilor  (regnul vegetal şi animal) este contrapus manifestărilor existenţei operelor de artă, alăturarea care dezvăluie înscrisuri simetrice.       
Îmi amintesc declaraţia lui Cézanne, unul dintre demolatorii axiomei tabu, exprimare fundamentală definirii picturii: « reprezentarea realităţii trimensionale aplicată spaţiul bidimensional al pânzei support ».
 Perceptul teoretic recunoscut de veacuri a devenit  una dintre contradicţiile persistente acceptate până la sfârşitul secolului al IXX-lea. Pe atunci, dezacordul de abordare conceptuală devine în parte respins doar de practica şcolii picturii nipone. Stampa japoneză interpune diminuarea efortului creditat perspectivei clasice, efect perfecţionat, consacrat de mişcarea renascentistă. În cazul noii viziuni provenite din îndepartata Asie, sugerarea planurilor succesive determinate de profunzime înseamnă acceptarea novatoarei formule teoretice, o altă exprimare prin care se reprezentă şi se organizează spaţiul pictural. Conjunctura celor două mari abordări avea să fie actul de naştere al curentului impresionist. Ulterior, se vor tatona  noi termeni pentru  transformarea desfăşurării artelor pe căi multiple.
Dorinţa deschizătorului revoluţiei artistice de la 1880 -  să rămân mereu copil” - a fost înţeleasă drept motorul persistenţei caracterului novator al artei.
 Profesorul meu de teoria arhitecturii a legat propoziţia invocată de un subiect cu sens aprofundat de înţelegere. La început, a consolidat discursul analogiei traiectului vieţii biologice cu parcursul artistic, prin asemănare cu graficul creşterii firului de fasolă. Schema vizuală cuprinde evoluţia exprimată pe două direcţii. Reprezentarea temporală  (sensul segmentului orizontal) şi traseul dezvoltării fizice a plantei  (dimensiune perpendiculara marcată în plan vertical), fixează momentul naşterii (notat punctul zero, respectiv intersecţia celor doua axe). Linia lentă a inflexiunii corespunzătoare debutului vieţii este continuată de segmentul de ascensiune în unghi accentuat, zonă corespunzătoare maximei disponibilităţi, urmată de articularea către partiţia declinuluii fizic, anunţat în prealabil de alt palier orizontal, de progresul minim, la capătul căruia se prezumă sfârşitul.
 Profesorul tălmăcea  visul lui Cézanne către tinerii amatori în artă printr-o idee de relativă simplitate, dar cu atât mai greu de realizat: în clipa momentului poziţiei de înălţime maximă, când este sesizată apropierea stadiului de aplatizare a graficului, individul să adopte grefarea unui nou ciclu ascensional, iar procesul să fie reluat de câte ori se găsesc resurse.
Sentinţa “să rămâi mereu tânar” este reformulată şi  capacitează îndemnul către imperativul “devii mereu tânar” -  ceea ce înseamnă activarea efortului în sensul sugerat.
 Un bun exemplu este susţinut de întreaga activitate artistică a lui Pablo Picasso. Arta, privita ca un sistem viu în continuă transformare, are capacitatea să-şi orienteze mereu evoluţia, să dea proba regenerării.                
Traiul vieţuitoarelor este supus capacităţii de obţinere a hranei necesară supravieţuirii. Adaptarea poate îmbrăca forme diferite, dovedind uneori aspecte neaşteptate. Una dintre acestea este simbioza. Operele de artă au ajuns să revendice modelul vieţuitoarelor, fapt devenit concluzia paralelei deja remarcată aici.
Considerate “organisme”, au dobândit reflexele propriului trai. Noile “entităţi” artizanale devin posesoare de caracteristici biologice asemănătoare. Se hrănesc prin susţinerea substratului, mediu format din persoane individuale sau public larg.  “Subvenţiile” atrase confera suportul material necesar al costurilor practicării activităţii artistice şi acoperirii prezenţei la solicitările pieţei. Dependenţa între cerere şi ofertă semnifică o relaţie biunivocă.
Aspectul contopirii afective este formulat în cazul când ramurile artei ajung pe poziţie de colaborare, în vederea atragerii participării publicului în numar cât mai mare. Contextul poate determina o anume “simbioză”, în temeiul unei atractii cauzată de puterea de seducţie urmată de asemenea mariaje.
Afectivitatea survenită capabilă să “zămislească” odrasle suportă calea propice multiplicării artistice. Procesul urmează cursul identic al interacţiunii moleculelor din ADN din lanţul genetic ereditar provenit de la părinţi.
Conexiunea artelor determină alt gen descendent cu caracter viguros, mai bine adaptat, cu şansă de reuşită superioară. Este cazul celei de a şaptea arte – cinematografia, apărută acum mai mult de un veac.
În perspectivă istorică, pentru prima oară sunt comasate într-un produs coerent-unitar: literatura, artele vizuale, teatrul, muzica, dansul, arhitectura şi alte derivate ale artelor. Comuniunea aduce succes colosal. După un timp, fenomenul capătă conotaţiile unei adevărate explozii extinsă pe scară industrială, modelând arta metisă la dimensiunea mega afacerii. Mai presus de toate beneficiile materiale sunt câştigul rezultat prin diversificarea spectrului manifestărilor formelor de viaţă artistică.  
Tema atinsă în decursul prezentării a fost extinderea observatiei precedente asupra unei noi platforme, supusă corespondenţei identice. Evenimentul asemănător se petrece odată cu naşterea celei de a noua artă: banda desenată – domeniu probabil, nu chiar la acelaşi nivel. Fericita uniune este rezultatul întâlnirii “coup de foudre” dintre literatură şi artele vizuale (grafica şi pictura). Reevaluarea ariilor componente a modificat capacitatea de revigorare, iar mutaţia survenită a orientat parcursului viitor al BD-ului.
Popularitatea benzii desenate a început odată cu ideea ilustrării textului în jurul căruia porneşte de la răspunsul dat dorinţei de vizualizare a naraţiunii. Acţiunea capătă atractivitate şi  câstigă surplusul de participare afectivă a cititorului. Comunicarea între autori şi consumator (public) se intensifică, deşi abordarea noii situaţii înseamnă cooptarea suplimentară a unui autor/grafician interpus între povestitor şi consumator. Aportul adus de autorul solicitat este să materializeze conceptul vizual rod al imaginaţiei, câştig realizat datorat capacităţii de punere în operă a procesului mental.
Debutul benzilor desenate a fost determint în dimensiunea presupusă de distracţie, amuzament, umor. Sub semnul acestor aşteptări s-a început parcursul zecilor de ani. Publicul ales erau copiii cumpărători şi părinţii plătitori.

 
        Wilhelm BUSH “Max şi Moritz”  


  
 Epoca periodicelor Vaillant şi Pif accentuează tendinţa creionată adresată copiilor de toate vârstele. Astfel, benzile desenate se confundă interesului arătat  de cei de mici pentru divertisment. Suma apariţiilor istorice pregătesc terenul fertil pentru educarea generaţiilor în abc-ul artelor şi sunt gata să accepte noile orientări  apărute în manifestările bd contemporane.       

LOUIS CANCE “Pif”     
  
  In perioada PIF, fapte trăite de contemporanul fericitei întâlniri care am fost atunci, epocă evocată cu alte prilejuri, am remarcat, în etapa de maximă audienţă a revistei, un fenomen manifestat cu prudenţă, purtător de consecinţe decisive ale orientărilor ulterioare. 

MANDRIKA “Concombre masque”
 

 DELINX & GODARD “La Jungle en folie”
 
 Îşi fac loc printre temele de divertisment majoritare în publicaţiile timpului, subiecte care fac preocuparea altor categorii de vârstă: adolescenti, tineri, adulti (sau mai precis la nivelul de intelegere presupus de maturitate). Nivelul producţiilor creşte în complexitate şi solicită capacitate intelectuală sporită, dovada experienţei,  maturizarea nivelului de receptarea comunicării, utilizarea unui solid bagaj de cunoştiinte. Mai târziu, publicul astfel definit devine o ţintă bine conturată. Convinşi de argumente, laolaltă, comentatori, critici şi public contribuie la încredinţarea statutului “a noua artă” remis benzilor desenate în anii ‘70.

 
  Hugo PRATT: Corto Maltese “Balada mării sărate” /1976

 Lărgirea audienţei şi dorinţa atragerii numărului crescut de public obligă promotorii produselor să specifice în cataloagele de prezentare specificarea categoriilor cărora le sunt adresate albumele: kid strip, copii, adolescenţi; tineri, adulţi (sau corect formulat - la nivelul de înţelegere al persoanelor mature), umor, strip, roman sau nuvelă grafică, comics, manga, erotic, ficţiune, stiinţifico-fantastice, fantezii erioce, istorice, aventuri, didactice, girl strip, etc. …  
Anii Pif au consacrat încadrarea seriei Corto Maltese în rândul albumelor pentru nivelul cititorilor adulţi, iar Hugo Pratt printre autorii deplinei maturităţi. De altfel, autorului şi operelor sale i s-au consacrat volume importante de studii, analize, eseuri, monografii, prezentări în care este consemnat drept maestrul incontestabil al benzii desenate moderne.
Seria Maltese a devenit simbol iconografic al fenomenului alăturat acum câteva decenii concertului artelor.
În lucrarea “Hugo Pratt nomad în Corto - viaţa ca o bandă desenată”, scriam : “Am realizat destinaţia potrivită ca fiind adresată categoriei de vărstă care solicită un anumit nivel de maturitate capabilă să depăşească cea tradiţional asociată vârstei şi preocupărilor copiilor”.
Maestrul asimilat Veneţiei “poate fi asemuit personalităţii parcă extrasă din epoca renascentistă, a cărei viaţă întrepătrunde opera definită de trăsătura lipsită de îndoială privind originalitatea profundă. Creatorul a întruchipat şi a elaborat un ansamblu arhitectonic coerent al volumelor, pe care le-a comasat într-un conglomerat armonios închegat universului prattian”.
Confuzia, probabil plecată la adoptarea denumirii editurii Cartea copiilor notificată scriptic înaintea deciziei publicării seriei, induce trimiterea spre o categorie de public care urmează să fie instruită pentru savurarea producţiilor de acest calibru. Ar fi fost bine ca iniţiativa să debuteze sub un alt label: Cartea tinerilor    
Ambiguitatea nu este motiv să umbrească aprecierea verdictului ferm: cel mai important eveniment editorial şi bucuria de a fi părtaşi actului cultural întreprins pe teritoriul autohton. !   

                                       Va urma …

Notă. Cei interesaţi de acest interesant volum de exegeză pot să ne scrie pe adresa blogului.

      

 


         

Niciun comentariu: