joi, 5 mai 2016

JUP: profesionistul care suprapune meserie şi hobby


Articol de Mati BOTEZATU

            Vorbind despre Lucian Amarii – JUP,  realizez cu surprindere că am de a face cu un nepământean. În fapt, el este autorul  extraterestru cu multiple tentacule, căţărat pe Palatul Culturii. Neliniştitul publicist nu împacă nicicum reflexele provocate de metehnele autohtone ale complacerii modului tradiţional. Atitudinea cutumei „las’că merge ş-asa” este lepădată şi înlocuită cu felul de lucru „profi”, preluat din ţinuturi îndepărtate. Adoptarea concepţiei artizanului profund adevărat intră în contradicţie cu ideea consacrată a reveriei. Poziţionarea comună considerată majoritară se petrece prin amplasarea stăruinţei de exercitare a meseriei în primul plan al activităţii zilnice. Secundară este îngăduită pasiunea  ca preocupare adiacentă,  cunoscută  prin acceptarea divagaţiei colaterală sub denumirea de hobby. În cazul concret al exemplului promovat, Jup nu se mulţumeşte cu statutul de grafician, aşa  cum prefigura traseul timpuriu. Fericitul ambiţios îşi impune voluntar contopirea segmentelor distincte într-o activitate comasată, în care profesiunea îmbrăţişează şi alătură participarea inimii, de obicei aflată în regim de opţiune complementară. Raritatea prezenţei simultană a ambelor atribute conferă posibilitatea atragerii succesului.            Structurat spre umor, Jup joacă cu sinceritate cartea bunei dispoziţii interioare, a doua natură a firii sale, haină care-i vine ca turnată. Lejeritatea cu care poartă veşmintele potrivite conduce la desene umoristice. Găseşte aprecierea talentului în ziarele locale şi regionale unde publică (probabil) un număr record naţional de producţii ale genului. Titulatura de „caricaturist” nu pare a fi conformă subtilităţii presupusă de activitatea sa, încadrarea corectă poate fi definită mai aproape de expresia „grafician de divertisment”. 

            Abilitatea de a-şi prefigura propriile străfulgerări conduc dorinţa de întruchipare a „anecdotelor” aflate la baza scenetelor de început. Consideră această cale drept exprimarea potrivită a intenţiilor care-l năpădesc sau sunt mereu etalate gratuit de viaţa socială.

Nivelul următor este îndreptat către modalitatea de exprimare denumită strip: câteva desene orientate pe direcţie orizontală sau verticală, care dezvoltă o suită narativă de 2, 3, 4 … cadre, printr-o succesiune exprimată în secvenţe grafice. Producţiile publicate sub semnătura sa sunt  într-atât de vizibile încât Jup devine cu rapiditate un  prolific autor al genului,  care,  practic,  i-a conferit o popularitate considerabilă. Un volum compilaţie al bandourilor sale poate să ajungă la dimensiunile unui tom nemaiîntâlnit pe piaţa autohtonă.

       Năpădit de idei, clocotind de imaginaţie, fantezie şi originalitate, cu apariţii zilnice, Jup simte dorinţa să facă un pas mai departe. Dorinţă cauzată de disponibilitatea elaborării scenariilor de benzi desenate, tendinţă ce i se pare încântătoare şi de care se lasă atras. Pregătirea îndelungată a activităţii propuse  înseamnă contactul profund cu literatura, cinematografia, exprimarea în manieră grafică.
       Pătimaş în privinţa legăturilor cu a şaptea artă, ieşeanul nostru parcurge documentarea în materie de BD a tot ce-i cade în mână. Tenace, îşi însuşeşte etapele contorsionate ale noului traseu. Este convins să persevereze în cunoaşterea schiţării sinopsisului, crearea personajelor şi stabilirea tipologiei acestora, elaborarea story-bord-ului, desenelor, paginării, cadrajului. Studiază creionajul, letrajul şi transpunerea întregii game cu ajutorul graficii computerizate. Se arată preocupat de modul de exprimare al dialogului, al colorizării casetelor.
Dacă, cumva, este deranjat de cel mai neînsemnat aspect al înlănţuirii secvenţelor, se arată capabil să renunţe la toată munca, începând refacerea de la scenariu până la  realizarea grafică,  pe coordonate valorice diferite. Din acest punct de vedere, Jup are deja însuşită modalitatea de lucru a profesioniştilor din domeniu, consideraţie care-l plasează deja între extratereştri.  
Mereu predispus la studiu, perfecţionist, îşi depăşeşte postura dobândită prin trudă.
Iată-l finalizând deja 3 albume (plus  o versiune în limba franceză):

-         SuperCostel / Întâmplările extraordinare din viaţa unui om obişnuit (ed. PIM, 2008);
-         Conspiraţie împotriva Confreriei (ed. PIM, 2012);
-         SuperCostel şi Confreria pisicilor negre;
-         SuperCostel et la Confrérie des chats noirs.

Al patrulea album de benzi desenate de Jup este  Şoc: Un extraterestru pe palatul Culturii – o nouă aventură din seria „SuperCostel şi Confreria pisicilor negre”.

Autodepăşirea îşi arată roadele. Încă de la lectura celui de al doilea album, am publicat în revista TATAIA o cronică privind creşterea calităţii scenariului imaginat de autor. Dinamica accelerată se manifestă semnificativ la fiecare apariţie editorială.    


 
              Nu are rost să povestesc albumul (precum comentatorii de fotbal TV în emisiunile de după meci, relatând ceea ce tocmai am văzut. Nu simt dorinţa să diluez comunicarea directă. Preferabilă devine percepţia nemijlocită a propriilor simţuri. Şi apoi, de ce să dau interpretare proprie şi să vă las fără plăcerea de a transpune experienţa conform propriilor aşteptări şi disponibilităţi. Ca şi cum povesteşti muzica, baletul sau filmele erotice ! În cazurile amintite, traducerea printr-un alt limbaj, supune trăirile în termeni la mâna a doua. Doar în acest mod, prin contact direct, parcurgerea clasică a materialului cu efecte diferite reunite în album are şanse de asimilare amplificate. Oricum, veţi avea parte de umor cu nemiluita, acţiune din plin, parfumul local al dulcelui târg, reîntâlniri cu personaje umane preluate din preajma Bahluiului, prezenţe canine, motăneşti …
… şi intâlnirea cu EXTRATERESTRUL !   

           Mati BOTEZATU


Şoc. Un extraterestru pe Palatul Culturii  pe YOU TUBE

Notă. Albumul costă 15 lei şi poate fi comandat aici.

Un comentariu:

George spunea...

Ar fi o idee buna dacă albumul ar avea o lansare și la Comic Con la sfârșitul lunii mai, de ce nu, alături de Dl. Puiu Manu și alți artiști bd.