duminică, 12 iunie 2016

« Trei luni de vacanţă în trecut” - cronica lui Mati BOTEZATUTrei luni de vacanţă în trecut
 Desene Puiu Manu
Scenariu  C. Diaconu
Editura Lex Comics 2016


          Actualul eveniment editorial survine după o îndelungată activitate finalizată (pe moment) într-o duzină de lucrări  memorabile, dintre care se cuvine să reamintim piesele de rezistenţă desenate pe fundamentul scenariilor istorice.
Nu întâmplător prezentarea poveştirii este semnată de profesorul Adrian Cioroianu, fostul decan al  Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti.
Prefaţa albumului (Trecutul copilariei generaţiei 90) este rezultatul dezvăluit în contribuţia din textul pasionatului Dodo Niţă, cunoscut şi apreciat istoric al benzilor desenate. El este cel care precizează apariţia primei planşe în revista Universul Copiilor nr. 12, aprile 1990 – ultima va fi publicată în nr. 5-6, 1991.
Pasiune complementară preocupărilor artistice arătate de d-l Puiu MANU - navigaţia în largul mărilor şi oceanelor practicată la nivel de performanţă sportivă - întregeşte domeniul predilect cuprins în titlurile: Toate pânzele sus!, Tânărul şi marea, Peripeţiile lui Ulise, DIM Sarabandă în golful Aden.
Scenariul albumului este semnat de  C.Diaconu, a cărui întâlnire cu Puiu Manu datează din anul 1966. Textul  generează suportul acţiunii prilejuită de călătoria în timp şi istorie, aventură pasionantă susţinută de paticipanţii diferit structuraţi ai misiunii. Naraţiunea se inscrie tematicii cu desfăşurare în plonjonul dimensiunii multiplu plasată  temporal, producţii publicate în vremurile cănd apăreau seriile: Raymond Poïvet 8 albume (Les Pionniers de l’espérance, 1947-1974), Jean-Claude Forest 4 albume (Barbarella, 1964-1994), Paul Gillon 10 albume (Les Naufragés du temps, 1974-1989) … Paralelismele semnalate denotă conectarea BD-ului românesc contextului european de cea mai buna factură.

Recenta apariţie a albumului de bandă desenată înscrie saltul în timp de un sfert de secol. Noua transbordare editorială nu diminuează nicum caracterul incitant al operei şi persistenţa calităţilor literare şi grafice.
Îndelungata activitate aplicată cu tenacitate cauzei a adus d-lui Puiu Manu supranumele de patriarh al benzii desenate româneşti şi aprecierea generaţiilor cititorilor fideli. Graficianul a căpătat statutul amintit datorat calităţilor talentului dovedit, tenacităţii şi insistenţei în străduinţa cu care a persistat în practicarea menirii sale întru-totul asumată.
Formarea sa prin studiile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”  determină adoptarea linei fluide a desenului şi o buna cunoaştere a artiştilor consacraţi. Semnificativă în parcursul ulterior devine apartenenţa la lotul naţional de yahting, ceea ce (probabil) îl va apropia afectiv de celebrul personaj al lui Hugo Pratt-Corto Maltese, autor-erou, de care se simte irezistibil atras şi (prin urmare) de banda desenată.      
Stilul graficianului Puiu Manu este personal, diferit de linia clară consacrată în şcoala belgiană. Compozitia scenelor de lupta însuşite în facultate (secţia pictură monumentală) -    aminteşte uneori de maniera maestrului veneţian (Pratt), sau de modul de randare al autorului Poïvet, desenatori a căror influenţă o resimte, la care se adaugă înrâurirea suportată de căutările liniei - marca Forest. Alăturările semnalate explică suprapunerea aspiraţiilor prin realizările ale căror sinceritate sunt asumate, chiar dacă nu explicit exprimate.

            Opera lui Puiu Manu, asemenea artiştilor BD importanţi ai ultimului secol,  îşi dovedeşte persistenţa supusă probei timpului. Stilul său indidualizat consolidează producţia benzilor desenate romaneşti, pe care le plasează în tumultul concertului european. Mai mult de atât, după un răstimp considerabil, albumele autorului sunt re-editate şi repuse atenţiei privirilor cititorilor - fapt care denotă perenitatea actului artistic a autorului, totodată relevă consistenţa celei de a noua arte în ochii publicului, evaluată ca fenomen plin de viaţă, aflat în continuă configurare şi revigorare. Planşele d-lui Puiu Manu găsesc printre locurile de frunte din ANTOLOGIA perpetuă a benzii desenate româneşti. Asemenea apreciere nu poate exprimată fără suportul caracterului excepţional al omului pe care sunt onorat să îl cunosc.  

                                                                          Arh. Mati Botezatu     

       
 Albumul Trei luni de vacanţă în trecut costă 16,9 lei şi poate fi comandat la Lex Hobby Store.

Niciun comentariu: