joi, 13 decembrie 2018

Anul BD 2018: „Corto Maltese. Departe, tot mai departe”
În opinia mea, şi nu doar a mea,  şi în acest an cea mai bună apariţie  BD străină tradusă în româneşte este noul album din seria "Corto Maltese". În cele ce urmează puteţi citi argumentele d-lui Mati Botezatu:


arh. Mati BOTEZATU
Excepţional eveniment editorial BD’or !
Hugo PRATT  
Departe, tot mai departe
Editura CARTEA COPIILOR, 2018
Traducere de Tudor Călin Zarojanu   
Prefaţă de Horia-Roman PATAPIEVICI

          
  A mai rămas puţin timp până la împlinirea a 40 de ani de la lansarea albumului Corto toujours un peu plus loin din seriaCorto Maltese” - apărut la editura Casterman - opera autorului italian Hugo Pratt.
Episoadele scurte publicate în săptămânalul Pif Gadget au făcut din mine pasionatul admirator al eroului din seria BD „Aventurile lui Corto Maltese”. Povestirile captivante parcurse sunt excelent plasate în perspectiva orizontului aşteptărilor tinerilor. Naraţiunile ilustrate,  cuprinse în volumele elaborate prin scenariile reprezentate în desene de Hugo Pratt,  regăsesc subiecte inspirate din notabile evenimente istorice, referiri la biografiile marilor nume din literatură şi din opera lor. Întâlnim admiraţia exercitată de prezenţa damelor, atracţia pentru comorile tăinuite, nebunia aurului, obsesia pentru dreptate, libertate şi revolte ale umiliţilor. Eroul se pomeneşte în mijlocul conflictelor legate de mici şi mari revendicări teritoriale sau dispute pornite pe tema credinţelor religioase sau rasiale. Adesea, celebrul scenarist face trimiteri la surse oculte - conspiraţii nu pe deplin lămurite. Fascinaţia apei poartă personajele spre explorarea mediilor exotice, către teritorii misterioase, taine nu îndeajuns pătrunse nici măcar de iniţiaţi …
Deliberat elaborate în formatul naraţiunilor concentrate, dinamice şi încărcate cu rol educativ - cele cinci povestiri reunite în album - provoacă puternice repercusiuni adresate percepţiei cititorului. Şocul emoţional resimţit se manifestă  cu insistenţă şi persistă ani şi ani în memoria fanilor. Admiraţia pentru erou resimţită în adolescenţă, multiplele reluări ale lecturii operei lui Pratt, insistenţa cu care am căutat comentarii inedite asupra seriei BD şi autorului acesteia m-au determinat să stochez date şi aprecieri. La un moment dat am considerat că trebuie să le expun. După un lung timp, gândurile şi parte a concluziilor stocate s-au materializat în lucrarea Hugo Pratt – nomad in Corto / Viaţa ca o bandă desenată (editura StudIS 2015). Desenul de pe coperta I a cărţii este realizat de Puiu Manu, pasionat admirator al maestrului  asupra căruia se focalizează exegeza, autor model care-i orientează evoluţia de grafician şi cea de navigator performant.
Volumul cuprinde selecţia a 5 povestiri, fiecare dintre ele alcătuite din câte 18-20 planşe, iniţial prepublicate în săptămânalul Pif Gadget în perioada martie 1971 - august 1971. Episoadele promovate au fost reunite în albume de editura Casterman în 1979, 1980 şi în colectoarele tematice mai apoi lansate.
Varianta în limba română este prefaţată de Horia-Roman Patapievici. Textul său,  Pelerinaj la origini, probează cunoaşterea în profunzime a operei lui Pratt. Itinerarul prezentat dezvăluie sesizarea unora dintre multiplele conexiuni desfăşurate pe parcursul a douăsprezece albume. Concluziile sunt expuse prin analiza sobră, susţinută sintetic, prilej care sunt semnalate adevăruri esenţiale despre autor şi eroul din mijlocul faptelor.   
Naraţiunile volumului se petrec către anul 1913 pe fondul faptelor ce prevestesc Marele Război. Jungla amazoniană este aleasă ca ambianţa desfăşurării scurtelor istorii. Compilaţia cu un număr redus de planşe este oferită de materialele publicate din sursa primară. Albumul concentrează atenţia tinerilor parcurgători ai imaginilor prin focalizarea percepţiei mesajului căruia îi este conferită intensitate sporită. 
Cu grija de a evita dezvăluirea în mod deliberat a substanţei conflictelor şi fără să denunţ plăcerea savurării  deznodămintelor surpriză, intenţionez să sugerez foarte pe scurt,  în  doar câteva cuvinte, aprecieri generale asupra tematicii episoadelor elaborate.

          
 Capete şi ciuperci   Scenariile seriei obişnuiesc cititorul cu modalitatea de a întrebuinţa o tramă deschisă oricăror intervenţii ulterioare. Autorul are grija să prevadă distribuţia personajelor, care pare tot timpul capabilă să suporte apariţia de nume noi. Este modul în care se naşte presentimentul că acestea pot fi invocate în orice moment şi introduse ulterior în decursul altor evenimente. Surprinde rolul consistent acordat unora pe neaşteptate, chiar în conflictele aflate  în desfăşurare. Cu toate că numele lor nu apare anterior decât pomenit în treacăt, fără a se preciza  importanţa apoi dobândită, participanţii distribuţiei apar şi reapar pe neaşteptate. În felul acesta, acţiunea capătă direcţii nebănuite. Cu toate că lucrurile par a fi încă dinainte structurate cu mare grijă, elementul surpriză pare cu grijă anticipat.  Persoanele a căror identitate este lansată în decursul povestirilor marchează reperul presupus începutului. Însă niciodată nu se bănuie unde şi cum va fi finalul, de regulă, misterios.  
Subiectele specifice lui Pratt fac trimitere către vechi legende. Povestea   aminteşte de comori rătăcite în ţinuturi exotice, cum ar fi mitul căruia nu i te poţi împotrivi – tentaţie cunoscută sub numele mitic Eldorado. Visele sunt făcute din aur şi realitatea din plumb    

Conga bananelor


    
Nu este neobişnuit pentru Corto să nimerească uneori fără voie  în mijlocul conflictelor mici sau în plinul bătăliilor din război. Fie că este vorba de hărţuieli mărunte, ori lupte care au în vedere revendicări teritoriale mărunte sau de mare însemnătate, dispute cauzate de ideologii, credinţe religioase, apartenenţă rasială sau interese economice. Cert este că de fiecare dată Maltese se alătură de partea cuiva, tabăra potrivită propriilor credinţe în principii de dreptate.        

            Voodoo pentru domnul Preşedinte  Episodul îşi desfăşoară acţiunea în mijlocul populaţiei insulare supusă credinţei superstiţiilor, a ritualurilor  bizare, vrăjitorie şi a practicii magiei indigene.  Faptele devin intolerabile din momentul în care intersectează actul justiţiei aservite. Teritoriul insulei este condus după legi care declară ostilitate străinilor consideraţi indezirabili. Povestea adună personaje întâlnite anterior, iar Corto se alătură grupării care asigură viitorul principiilor diferite.    

            Laguna preafrumoaselor visuriEpisodul ne transformă în spectatori uimiţi ai nemaiîntâlnitului delir oniric suprarealist. Participăm la fantasmele care bântuie confuzul ofiţer alb, rătăcit în delta fluviului Orinoco, în preajma blestematei „lagune a visurilor fumoase”. Bizara boală contactată declanşează militarului englez semnele demenţei însoţită de manifestări îngrijorătoare. Afecţiunea pare capabilă să provoace somnul plin de angoase spre foarte probabilul final tragic. Oricum, întruchiparea ficţiunii ideale este preferată realităţii ororilor zilnice aduse de război. O minunată povestire inclusă într-o operă BD coerentă, unitară, diversă, spectaculoasă cu însemnătate enormă în istoria fenomenului celei de a 9-a artă. Pratt devine în timp unul dintre numele cele mai importante de autori ai domeniului, atribut conferit datorită admiraţiei arătată de public, răspândirii numărului impresionant al tirajului volumelor sale şi al aderenţilor stilului care a urmat.         

Basme şi bunici


Prevenim cititorii că imaginile care urmează pot avea un puternic efect emoţional asupra privitorilor. Din ultimul scenariul al albumului răzbat sentimentele bunicilor dispuşi să recapete nepotului născut din întâlnirea a două lumi total diferite … deopotrivă cu înţelegerea, respectul şi acceptarea culturilor în aparenţă divergente.   
           
Un grupaj conceput cu aceleaşi mijloace, finalizează cuprinsul compilaţiei La Lagune des mystères. Liantul tematic este conferit de titlul albumului editat de Casterman în 2002, pretext impus prin desfăşurarea istoriilor  plasate în geografia locului comun al celor 4 subiecte – mediului navigatorilor acvatici şi reia povestirile a patra împreună cu a cincea a volumul III al seriei Corto. Volumul beneficiază de planşe în culori de apă, tehnică în care Pratt excelează în partea a doua a vieţii sale. Albumul este prezentat cartonat, cu supracopertă supradimensionată, pliată.  Apa, ambianţă specifică marinarilor, avea să fie remarcată sub semnătura Pratt drept preocupare eternă. Atunci când, întrun interviu televizat, la întrebările  referitoare la originea sa veneţiană şi despre extraordinarele sale acuarele, adună răspunsul într-o singură propoziţie: … am încredere în apă …
Transferul mitului provenit din biografia nomadă a lui Pratt se regăseşte în traseul rătăcirilor eroului marinar asupra cărora planează corespondenţa revendicată  de italianul cu origini culturale multiple auto-proclamate. Prezentarea versiunii belgiene a albumului lansat în 1979 începe cu textul care aminteşte de naşterea lui Corto Maltese în urma întâlnirii dintre gitana andaluză – Niña din Gibraltar – şi marinarul englez din Cornouailles aflat în escală pe ţărmul mediteranean.            
Grafica volumul III atenuează maniera sobră a desenelor anterioare. Hugo Pratt este tentat de experienţa compoziţilor sugerată prin hiperbole. Liniile de forţă devin arce sprapuse, iar traseul fluenţei unduioase al acestora sporeşte tensiunea provocată de dramatismul aşteptărilor. Desenatorul Pratt tentează începutul etapei care egalează performanţa scenaristului recunoscut.     


Niciun comentariu: