joi, 9 noiembrie 2017

Colecţia „SuperErou`s cool": Dublu impact (I)
O analiză semnată de arh. Mati Botezatu 


Sper că a fost deja constatată deplina  mea încredere în privinţa rolului educativ al benzilor desenate şi al posibilităţii de instruire timpurie asupra acelora care parcurg produsele genului. Datorită conexiunii a două ramuri distincte din sfera artelor – literatura şi reprezentarea vizuală a discursului narativ – cititorul are şansa descoperirii atractive  a realizărilor abile care decurg neîngrădit din imaginaţia autorilor. Întâlnim prima familiarizare a tinerilor înfăptuită prin contactul cu elementele artistice provenite din domenii diferite,  reunite într-un produs care funcţionează organic.

Actualele mijloace de comunicare au produs mutaţii semnificative ale reflexelor percepţiei. Acţiunea de lecturare a textelor tipărite constată o diminuare a ponderii în obişnuinţele zilnice. Citirea ziarelor a înlocuit parcurgerea cărţilor şi toate au fost înlăturate în cea mai mare pare de accesul la formatele electronice şi mijloacele de informare TV.  Procesul căruia progresiv i-au rămas tot mai puţini adepţi fideli îndeletnicirilor tradiţionale a provocat îngrijorare în anumite cercuri, însă noua practică a  fost îmbrăţişată cu entuziasm de cei proaspăt convertiţi.

Unul dintre primele motive ale îngrijorării a devenit dezinteresul faţă de lectura cărţilor. Consecinţa constatării pierderii obişnuinţei cititului conduce spre lacune în anumite segmente ale bagajului cultural şi determină unele deficienţe. Ca urmare se produce pierderea capacităţii de exercitare a raţionamentului, fracturi de   logică, intervine lipsa conexiunilor induse prin parcurgerea textului scris, etc. Mecanismele enumerate devin procesate diferit. Informaţia vizuală culeasă de pe canalele televiziunii este percutantă, în acelaşi timp superficială, puţin persistentă …

Datele statistice actuale probează accesul tot mai scăzut al publicului către cărţi şi tendinţa diminuării tirajelor titlurilor  de carte. Motiv de satisfacţie a devenit înflorirea spectaculoasă a industriei benzilor desenate. Soluţia de avarie găsită pentru reanimarea pasiunii pentru lectură şi expunerea marilor opere ale literaturi în văzul publicului este editarea acestora în format bandă desenată - roman grafic. Tentaţia apelării la patrimoniul literaturii nu este o noutate. Cinematografia a practicat ecranizarea marilor romane în producţii de succes.

Acum va trebui să mărturisesc alegerea titlului Dublu Impact postat în faţa textului, trimitere care sugerează multiple aluzii.
Prima dintre ele a fost prilejuită de apariţia editorială din anul 2016. A fost momentul lansării pe piaţa noastră a colecţiei „Clasicii literaturii în benzi desenate” sub deviza Descoperă literatura clasică în imagini ! Un proiect didactic dedicat lecturii, o iniţiativă a editurii Litera / Litera mică, preluare după originalul din 2010 al editurilor Adonis – Glenat Éditions din  Franţa. Dualitatea surprizei se referă la bucuria provenită din literatură şi bandă desenată. Au fost selectate 4 titluri:      
-         Rudyard Kipling / Cartea Junglei;   
-         Jules Verne / Ocolul pământului în optzeci de zile;    
-         Robert Louis Stevenson / Comoara din insulă;   
-         Daniel Defoe / Robinson Crusoe;
Albumele oferite comercializării au coperte cartonate, format 215 x 275 mm, 58 pagini, color, hârtie cretată. Fiecare titlu beneficiază de un supliment de câteva pagini, bogat ilustrat, cu copii ale documentelor originale, fişa detaliată a datelor despre autor, prezentarea operelor sale importante, contextul epocii.  

Apariţia colecţiei “Clasicii literaturii în benzi desenate” mi-a prilejuit elaborarea textul dedicat lansării seriei şi analiza situaţiei în care se găseau editurile, interesului arătat lecturii, expansiunea fenomenului bandă desenată.
 Ponderea apariţiilor editoriale de benzi  desenate pe plan mondial tinde să depăşescă procentul de 40% din totalul producţiei tipografice. Succesul devine scopul determinant, datorat  efectului dobândit prin percepţia caracterizată de facilitatea asimilării. Se reuşeşte parcurgerea simultană a ambelor direcţii rezultate din conlucrarea componentelor îngemănate în creaţie (literatura si reprezentarea vizuală a elementelor naraţiunii). Privitorul este degrevat de grija întruchipării aspectelor acţiunii şi a personajelor”.

La un an distanţă, în 2017,  se petrece al doilea impact: sunt lansate săptămânal 10 titluri reunite în seria Super Erou s’cool – roman grafic. Editura  HAC ! BD preia albumele apărute la editura Kalyani Navyug Media Pvt.Ltd. India, în 2010, şi le publică  în format cartonat, 170 x 265 mm, hârtie cretată, ilustraţii color. Fiecare volum rezervă o pagina “Despre autor” şi un supliment care conţine câteva plaşe promoţionale  preluate din seria “Aventurile lui Harap Alb”.

Intenţia prezintă similarităţi cu apariţia petrecută un an mai devreme – de resuscitare a interesului pentru lectură şi bandă desenată. Episodul de astăzi va fi dedicat primelor 5 apariţii, urmând ca restul  să constituie substanţa unui proxim articol.


Lewis Carrol: Alice în Ţara Minunilor.
Desene şi ilustraţie copertă Rajesh Nagulakonda, sc. Lewis Helfand, 65 planşe.

În mod special trebuie remarcat decupajul tuturor textelor – o realizare perfectă aservită scopului transpunerii prin secvenţialitate în banda desenată. Scenariul cuprinzând întregul conţinut al operei, selecţia judicioasă a dialogurilor, cursivitatea naraţiunii realizată prin buna punere în pagină - asigura o lectură fluentă, perfect compatibila originalului. Prin aceste calităţi ale efortului autorilor se distinge calitatea admirabilă a reuşitei produsului. Şcoala indiană din care provin desenatorii pare că este uşor desprinsă de fantezia miraculoasă sugerată de textul literar. Imaginea personajelor pare a fi aservită convenţiilor prestabilite. Fantasmagoria lumii iraţionale în care ar fi trebuit să plonjeze acţiunea pare o cerinţă anevoie realizabilă.


Rudyard Kipling: Cartea junglei.
 Desene şi ilustraţii copertă Amit Tayal, sc. Dan Johnson, colorist Aditi Ray, 101 planşe. 

Adaptarea operei lui Kipling în BD este pe măsura totalei reuşite a întregii serii. Reflexul comparaţiei cu celebrul desen animat este anihilat prin viziunea cu care sunt redate personajele (originalitate demnă de laudă). Meritele se extind la realizarea decorului (jungla), contribuţie însemnată adusă de coloristul planşelor.


Jules Verne: 20.000 leghe sub mări.
Sc. Dan Rafter, des. Bhupendra Ahluwalia, coperta Rajeev Chauhalan, colorist Manoy Yasav, 68 planşe.
Decupajul narativ merită reluarea laudelor. Entuziasmul scade în privinţa realizării grafice, planşele prezintă abilităţi sub standardul impus în domeniu. 


Jonathan Swift: Călătoriile lui Gulliver.
Sc. Lewis Helfand, des. Vinod Kumar, colorist Prince Varghese, coperta Amit Tayal, 68 planşe.

Albumul se remarcă prin contribuţia unitară a artiştilor colaboratori. Produsul BD realizat defineşte o operă de mare ţinută profesionistă a tuturor părţilor componente. Maniera grafică aminteşte de stilul admirabil adaptat mediului marin prezent în albumele  lui François Bourgeon - seria Les Passagers du vent, editată la Casterman.  


L.Frank Baum / Vrăjitorul din Oz.
Sc.Roland Mann, des.Kevin Jones, colorist Debu Payen, 72 planşe.

Ilustrarea operei lui Baum capătă un calificativ acceptabil din moment ce este susţinută de prezentarea naraţiunii de un nivel exemplar.

Scopul colecţiei Super Erou s’col pare fi atins. Nu avem decât a solicita certitudinea succesului, aidoma probei video de la jocul de rugby, când arbitrului judecător i se adresează întrebarea : «este un motiv pentru a nu acorda încercarea ?».
Răspunsul prompt - ÎNCERCARE ACORDATĂ !  

 arh. Mati BOTEZATU
  
                      (va urma)Niciun comentariu: