luni, 30 decembrie 2019

Clepsidra cu minutare - un album omagial dedicat celebrului caricaturist Gabriel Bratu

de CORNELIU STOICA 
"Cu două zile înainte de Crăciun, am primit de la Craiova, de la scriitorul, istoricul și criticul de benzi desenate Dodo Niță un splendid album, „Clepsidra cu minutare”, consacrat omagierii celebrului caricaturist și om de cultură al Olteniei Gabriel Bratu, care la 5 noiembrie 2019 a împlinit venerabila vârstă de 85 de ani. Volumul a apărut la Editura Napoca Star Cluj prin grija a nu mai puțin celebrului scriitor, dramaturg și jurnalist Cornel Udrea, autor a peste 130 de cărți (poezie, proză, teatru, eseuri, monografii ale unor personalități).Cunoscut ca un excepțional scriitor de proză umoristică, Cornel Udrea a strâns între copertele acestui album, subintitulat „Cartea cu prieteni”, texte care evocă personalitatea maestrului sărbătorit, amintiri, interviuri, poezii, epigrame, aforisme, urări în care umorul este, am putea spune, la concurență cu grafica satirică practicată de Gabriel Bratu.

Umor anunțat încă din moto-ul din pagina a doua, datorat însuși lui Cornel Udrea: „Gabriel Bratu este partea vizibilă a Olteniei profunde, a harului ei luminat de vreme. Fiindcă lui Dumnezeu îi plăcu ce auzi, ce văzu, începu și EL să folosească perfectul simplu”.

Materialele incluse în cele 157 de pagini ale albumului, unele scrise în mod special, altele selectate din presă, aparțin unui număr de 85 de graficieni (caricaturiști, portretiști, pictori), universitari, critici de artă, scriitori (poeți, prozatori, epigramiști), directori de instituții culturale, muzee și case de cultură din localități care acoperă aproape tot arealul României (Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Iași, Vaslui, Brăila, Galați, Constanța, București, Urziceni, Ploiești, Brașov, Slobozia, Râmnicu Vâlcea, Strehaia, Craiova, Tg. Jiu, Lugoj, Timișoara, Oradea, Deva, Cluj-Napoca), dar și din Israel (Tel Aviv). Sunt și acestea semne cât se poate de edificatoare a prețuirii și respectului de care se bucură astăzi Gabriel Bratu, o culme a caricaturii românești contemporane.


Albumul se deschide cu un remarcabil portret al artistului aniversat, semnat de Marian Avramescu, urmat de un cuvânt („Credo”) al maestrului Gabriel Bratu, în care acesta își mărturisește dragostea statornică față de orașul în care trăiește și creează: „Craiova este orașul sufletului meu, și cu toate că am avut multe ocazii de a pleca, nu am putut s-o fac, iar atunci când am primit Titlul de Cetățean de Onoare al urbei în care trăiesc, mi-au dat lacrimile”.

În privința demersului său artistic, în raport cu al altor confrați, coordonatorul albumului Cornel Udrea, reproduce un fragment dintr-un text al lui Gabriel Bratu din 2015: „Și astăzi mă consider o tânără speranță a caricaturii românești. Încă n-am spus tot ce aveam de spus și-n fiecare zi mă străduiesc să-mi îmbunătățesc stilul, să-mi îmbogățesc ideile. Numai așa te poți menține, numai așa poți rămâne în atenția celor din jurul tău. De aceea nici nu am acceptat să mi se organizeze o expoziție retrospectivă. Să fim serioși, încă n-am ajuns la vârsta retrospectivelor, mai am până atunci! Am senzația că dacă las creionul din mână sunt terminat”.

Textele cuprinzând considerații critice, amintiri, urări sunt numeroase. Ioan Serediuc, grafician și ziarist,care îi face și o biografie artistului, îl consideră „un valoros și autentic caricaturist, care toată viața s-a manifestat ca un artist angajat, un cronicar sensibil al vremurilor de ieri și de azi, cu iubire pentru semenii săi” (p. 17).Arhitectul Emilian Ștefârță, directorul Muzeului de Artă Craiova, subliniază că la cei 85 de ani ai săi, Gabriel Bratu „nu este doar un matusalem al breslei caricaturiștilor, nu este numai reprezentantul unei generații ilustre ce se încăpățânează să supraviețuiască prin persoana sa, dar este și un om care, în ciuda apăsării anilor, nu a încetat o clipă să fie un spirit ascuțit, de codei agil, un debateur cu replica mereu spontană. Gabriel Bratu șarjează de zeci de ani, în fiecare zi, cu o caricatură în ziarul „Cuvântul Libertății”, „OFF”- urile sale de un caustic nereprimat, mereu încărcate cu sarcasm, emanând ironii aplicate spre deliciul unui public al său” (p. 24).
Caricaturistul Iulian Șuță – ȘAI vede în Gabriel Bratu „în vremurile acestea tulburi pentru caricatura românească, un reper, un munte de seriozitate, de profesionalism, de blândețe …, un adevărat Everest al caricaturii românești, vârf semeț înfipt în cer, spre care fiecare autor al genului privește cu respect, prețuire și aspiră ca, într-o bună zi, să pună măcar un steguleț” (p. 27).
Cornel Udrea scrie despre personajul Popescu, protagonistul caricaturilor lui Gabriel Bratu, prezent în fiecare zi pe prima pagină a ziarului „Cuvântul Libertății” la rubrica „OFF” –uri , conchizând că el „sintetizează tot ceea ce reprezentăm în societate, în dialog, în viața intimă, tot ceea ce este notabil din punct de vedere social în această existență”, că el „vine de undeva dintr-o istorie veche a noastră” și că „se perfecționează în permanență, este aplicat și dedicat lucrurilor noi, însă le interpretează în felul său, vechi” (p. 122).
 Scriitorul Mircea Pospai deapănă amintiri de pe vremea când l-a cunoscut pe Gabriel Bratu la Casa Creației Populare și despre vocația acestuia pentru cultivarea prieteniei” (pp 48 - 50); Victor Pârligras face considerații pe marginea artei maestrului: „Grafismul lui Gabriel Bratu merge pe un contrast puternic alb-negru. De regulă, personajele, albe, evoluează pe un fond negru. Decorurile sunt cvasiinexistente. Culoarea este ocazională și are rol decorativ. Linia de contur este egală, fără vibrații sau feeling interior, dar care face față foarte bine capriciilor tipografice” (p. 63).
Dr. Laurențiu Guțică, director al Muzeului Județean Olt îl consideră „un mare ban de Craiova al graficii satirice românești, un artist care identifică cu precizie chirurgicală și «urzică», jovial, inocent, dar în același timp și cu un sentiment de amărăciune, incultura, hoția, minciuna, cameleonismul, ingratitudinea și ipocrizia” (p. 77).
Tot cu referire la creația sa, prof. univ. dr. Cristian Cheșuț, prorector al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, remarcă: „dimensiunea socială a lucrărilor sale este una evidentă, critică, neiertătoare, poznașă pe alocuri, niciodată agresivă, adeseori lirică, duioasă și extrem de apropiată de oameni. Metaforele și alegoriile sale grafice sunt de fapt, reprezentarea a tot atâtor modele comportamentale și existențiale” (p. 67).
Foarte interesant este și interviul amplu al ziaristei Magda Bratu „O viață de artă și … umor” din care aflăm foarte multe informații biografice, despre personalitățile pe care le-a cunoscut și cu care a avut strânse legături (Tudor Arghezi, Maria Tănase, Ioana Radu, Corneliu Baba, Marin Sorescu, Sabin Bălașa, Amza Pellea etc.), despre activitatea artistului la Casa Populară de Creație și Editura „Scrisul Românesc”, despre implicarea în viața culturală a orașului și a județului.

Mișcătoare aprecieri scriu despre Gabriel Bratu și creația sa și actorul Dorel Vișan, criticii de artă Constantin Prut și Marius Tița, artiștii plastici Ovidiu Bărbulescu și Ilarion Voinea, Ioana Lădaru, redactor-șef adjunct al Radio România Oltenia Craiova, Mircea Canțăr, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul Libertății”, Horațiu Buzatu, arhitect, Dan Lupescu, director al revistei de cultură și educație „Lamura”, George Smarandache, director al centrului Cultural „Eugen Ionesco” din Slatina, caricaturistul Costel Pătrășcan din Brăila, economistul Ion Prioteasa, Marcel Boța, directorul Casei de Cultură „Amza Pellea” din Băilești, Simona Lică de la Radio Oltenia Craiova etc.
În paginile albumului întâlnim și prezența câtorva gălățeni: subsemnatul, cu o cronică la monografia consacrată lui Gabriel Bratu de scriitorul și criticul Dodo Niță, și caricaturiștii Viorel Baciu, Pavel Botezatu și Valentin Chibrit, acesta din urmă fiind și autorul portretului maestrului tipărit pe coperta a IV-a a albumului.

Poezii semnate de Adrian Păunescu, Nicolae Labiș și Marin Sorescu, zeci de epigrame (scrise de Janet Nică, Virgil Petcu, Nicolae Dragoș, Ștefan Cazimir, Florin Rotaru, Nae Bunduri, Laurențiu Ghiță, Vasile Larco, Nichi Ursei, Petre Gigea Gorun, Marin Grigore Dorneanu, Dan Norea ș.a.), caricaturi ale celui omagiat și ale altor colegi de breaslă, foarte multe fotografii cu Craiova veche și din viața lui Gabriel Bratu, precum și secțiunea „Simeze ludice”, cuprinzând afișe ale Festivalului Internațional de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină”, pe care artistul îl organizează din 2005 la Craiova, desene-portret cu chipul maestrului sîrbătorit (realizate de Mihai Pânzaru – PIM, Ambrozie Bortă – BOA, Adrian Vasile Trestian, Gogu Neagoe, Cristian Tufan, Iancu Avram, Cristinel Vecerdea – CRIV, Radu Crețiu și Gabriel Rusu), completează acest fermecător album omagial, apărut în excelente condiții grafice, un adevărat deliciu pentru cei care au privilegiul să-l parcurgă".Corneliu STOICA  (galateni.net)

Gabriel Bratu la masa de lucru
Niciun comentariu: