joi, 8 decembrie 2016

H. - R. Patapievici despre Gai-Luron
Primul şi, dacă nu mă-nşel, singurul intelectual de la noi  care a scris despre Gai-Luron, personajul inventat de genialul Gotlib, este H.-R. Patapievici, încă din 1995:


„Revista Pif are un sens aparte în destinul meu in­telectual. Datorită ei am deprins repede limba franceză, şi de timpuriu. Primul exerciţiu literar de care îmi amintesc este indirect, ca mai toate experienţele mele, şi este legat de un personaj al acestei reviste, Gai-Luron. Veselul chefliu avea un facies mereu egal cu sine, o pri­vire apoasă şi placidă, o gură împleticită, ca la buldogi, în schimb era animat de o mare inteligenţă verbală. Era iscusit în calambururi şi subtilităţi, hîtru-resemnat în faţa adversităţilor şi practica o asruţie care uneori ex­ploata sentimentul absurdului. Inteligenţa unora dintre aceste fabule vesele m-a incitat să le compun un pandant în versuri cu rimă împerecheată. Cu un talent su­perior, aş fi făcut în acea epocă, în principiu, operă de fabulist, cu un sentiment al fabulei care friza poanta absurdă. Nu pot aprecia calitatea acelor produceri, căci s-au pierdut toate. Reţin de aici două lucruri: 1) sensi­bilitatea faţă de apolog şi 2) emulaţia care rezulta din admiraţia incondiţionată pe care o aveam faţă de inteli­genţă. E instructiv să mă gîndesc că predilecţia pentru literatura sapienţială, la mine, este geamănă înclinaţiei pe care am avut-o pentru Gai-Luron (sau Le concombre masque, cu picantele-i calambururi grafice sau de sens; destinul operează selecţii încă din „faşă”:  de ce n-am  fost atras de Arthur-fantoma sau de Placid et Muzo?). Şi că înclinaţia pentru gagul inteligent din benzile dese­nate este în fond de aceeaşi natură cu interesul pasionat pentru proza lui Voltaire, la care mă fascinează ameni­tatea lipsită de milă a unui instrument care, fiind iniţial inteligenţa, sfîrşeşte, datorită excesului, prin a fi altceva decît ea.”

H.-R. Patapievici, Zbor în bătaia săgeţii, Editura Humanitas, 1995Excelent exemplu al jocului cu codurile benzii desenate, by Gotlib 

Niciun comentariu: