sâmbătă, 14 martie 2015

România Literară despre benzi desenate
In România Literară nr. 9/februarie 2015 au apărut nu unul,  ci două articole despre banda desenată. De fapt sunt recenzii la două volume de exegeză a benzii desenate semnate de doi publicişti de seamă.

 În articolul Aventura nobiliară a benzii desenate Gabriela Gheorghişor scrie despre volumul Istoria lui Corto Maltese: pirat, anarhist şi visător, al lui Mircea Mihăieş :
 

« „Istoria” matelotului-pirat, pe care încearcă să o reconstituie şi autorul român în acest studiu monografic, reprezintă, de fapt, o ingenioasă „maşinărie” borgesiană, în care ficţiunea invadează realul, năucindu-l. Comentariile, glosele şi paratextele însoţitoare (albume, exegeze, memorii, dialoguri) transformă un erou fictiv într-un personaj cu existenţă „reală”, acţiune de mistificare începută la sfârşitul anilor ’80 de către admiratori înfocaţi (Dominique Petitfaux şi Michel Pierre), prin complicitatea lui Hugo Pratt (o farsă meta-ficţională, care ar putea figura în vastul catalog al mistificţiunilor, discutate, la noi, de criticul şi istoricul literar Mircea Anghelescu). În condiţiile în care Corto Maltese se bucură de o „biografie romanţat-documentată” şi dă „interviuri imaginare”, Mircea Mihăieş intră el însuşi în acest joc al lui als ob, propunându-ne un pact critic deopotrivă (pseudo)referenţ ial („respectând convenţiile monografiei dedicate unui personaj cu identitate reală”) şi metatextual, mai ales că, „privite de la înălţimea teancurilor de cărţi născute pe marginea experienţelor lui Corto Maltese, benzile desenate ca atare par insule din ce în ce mai mici ale unui arhipelag ce pluteşte într-un ocean bibliografic”. Lectura „ideală”, pe care nu doar o recomandă, ci chiar o pune în practică eseistul, presupune parcurgerea conjugată a benzilor desenate şi a textelor explicative, de toate felurile. »

Alex Ştefănescu semnează cel de-al doilea articol, Despre inofensivele  şi totuşi subversivele benzi desenate,  recenzând volumul Camera obscură al lui Ioan Stanomir :

« În copilărie, autorul a fost atât de pasionat de benzile desenate, încât şi-a mobilizat părinţii să-i procure fiecare nou număr din Vaillant şi, în continuare, din Pif Gadget, ca şi din alte reviste cu profil asemănător, şi s-a lăsat absorbit, într-o stare de maximă receptivitate, de poveştile din paginile lor. Poveşti scrise simultan în două limbaje complementare – lingvistic şi grafic – care îl fermecau şi îl transportau (ca pe mii de alţi copii din întreaga lume) într-o lume imaginară, a aventurii şi cavalerismului. Aşa se explică de ce acum, la maturitate, poate descrie acea lume cu exactitate, ca şi cum ar fi locuit în ea. Îi cunoaşte şi personajele, pe unele chiar le-a îndrăgit şi, din când în când, i se face dor de ele. Nu întâmplător cartea se încheie cu un capitol plin de melancolie despre cel mai iubit dintre pământenii nepământeni din benzile desenate, Corto Maltese: As I lay dying. O elegie pentru Corto Maltese. »

Articolele pot fi citite în integralitatea lor pe site-ul  România Literară care, de-acum,  devine şi unul dintre preferatele noastre (personal, citesc în mod curent R.L.,   atât pe hârtie, când vin la Bucureşti, cât mai ales on-line).
Iată deci că, în anul de graţie 2014, putem spune că  exegeza benzii desenate a atins un vârf al său, nu doar pentru că Ioan Stanomir şi Mircea Mihăieş consacră volume întregi literaturii desenate dar şi pentru că reputaţi critici literari precum Gabriela Gheorghişor sau Alex  Ştefănescu scriu articole despre aceste volume, nu cu entuzismul bedefililor,  ci cu instrumentele  sofisticate ale criticii literare.

 Dodo Niţă

Notă. În perioada următoare vom trece în revistă toate  cărţile de exegeză a benzii desenate dar şi participările la volume colective despre acelaşi subiect, pentru a a oferi cititorilor noştri o imagine de ansamblu a anului 2014.

Niciun comentariu: