marți, 16 august 2016

EVENIMENT EDITORIAL : BALADA MĂRII SĂRATE Partea a III-a
Un eseu semnat de arh. Mati Botezatu.Pe plan mondial asistăm la un adevărat potop al apariţiilor destinate pasionaţilor de bandă desenată. Dinamica anuntării noilor apariţii  BD denotă creşterea etalarii de la o zi la alta a numărului produselor de profil disponibile. Consumatorul este pus în situaţia să ezite la alegerea multitudinii ofertelor aflate în disponibilitate constantă.
 La data de 19 mai 2016 (momentul când am consultat cifre preluate de pe adresa http://www.bedetheque.com - referinţă la care am apelat pentru obţinerea informaţiilor necesare elaborării textului Diminuarea interesului pentru parcurgerea textelor tipărite. Iniţiere în literatură. Imperativul resuscitării deprinderii lecturii. Familiarizarea cu operele clasice prin transpunere în benzi desenate” (articolul a fost publicat pe blogul “Benzi desenate romanesti”, mai 2016,  cărţile de benzi desenate ocupau o pătrime dintre apariţiile editoriale pătrunse în spaţiul francofon.

Reactualizată la zi, sinteza postată consemnează 208.946 albume şi 39.758 titluri serii. În mai puţin de patru săptămâni cifrele aduse la datele  momentului actual (12 iunie 2016) indică stocul albumelor însumând 210.189 iar numărul seriilor îndosariate: 39.973. Pentru răstimpul a nici patru săptămâni rezultă o diferenţă de 1.243 noi titluri  de albume, respectiv 215 serii.

La noi în ţară, cifrele sunt corespunzătoare volumului lansărilor editoriale pe o perioadă extinsă (cu bunăvoinţă apreciată) la nivelul deceniilor.      

Consecinţa diversităţii provenită în urma ofertelor situaţia presupune dificultatea amatorilori puşi în faţa alegerii. Decizia  consumatorilor în  asemenea împrejurări devine anevoie de exprimat, intervenţia multiplelor opţiuni contorsionează fondul intenţiei.

În primul rînd se propune promovarea produselor editurilor prin modalitatea tradiţională de publicare a BD-ului respectiv: demararea acţiunii prin familiarizarea amatorilor cu titlul  respectiv (episoade sau integral) în paginile unei reviste specializată conformată stilului şi temei practicate de autori.

Cazul în care se consideră proiectul  acceptat, fapt constatat de aşteptările extinse ale publicului, opera în benzi desenate este pregătită etapei lansării formatului album.

Pentru identificarea publicului ţintă,  anunţul noii apariţii este repartizat segmentelor  adresate distinct: copii, tineret, adulti. Se lărgesc specificările aflate în aria de interes şi se diversifică nominalizarea genurilor: eseu, umor, comedie, satiră, parodie, aventură istorică, basme şi poveşti, poeme, S.F., povestiri fantastice, heroic fantasy, nuvela şi romanul grafic… Practic este acoperită întreaga gamă de scenarii pornite pe platforma genurilor literare. Modalităţile exprimării devin materializate în maniere  surprinzătoare, extinse pe o plajă mult diferită : comics, manga … Subiectele la care se apelează oscilează între erotism, iniţiere, educaţie, etc.

Extinderea posibiliţăţilor multiple de accesare a datelor disponibile prin internet face operativă  contactarea directă sau abonare destinată adresei personale pentru receptare automată: www.BDNET.com première librairie de bande dessinée sur internet, unde se pot primi informaţii bilunare privind recentele lansări de albume BD.  Sunt identificate nenumărate alte surse similare. Semnalez doar pe cea preferată.

Anunţul apariţiei este însoţit de imaginea copertei, titlul, numele autorilor, editorul, referinţele primei apariţii, reproducerea unei planşe, numărul de pagini, greutatea tomului, rezumatul prezentării operei, preţul de distribuţie în librării sau comandă online, notificarea ediţiilor anterioare, costul estimativ al exemplarelor de colecţie. Suplimentar poate fi consultată lista titlurilor întocmită în funcţie de numărul exemplarelor vândute, destinaţia categoriilor publicului. Prin răspunsul dat ofertei, acest gen de indicator  face posibilă o anumită apreciere valorică, desi criteriul nu poate fi considerat dovada judecăţii absolute.        

Consistenţa nivelului artistic al BD-urilor se susţine prin contribuţia autorilor, apoi prin atracţia dovedită de exercitarea experienţei individuale stocate şi probată de capacitatea aprecierilor semnalate de consumatori. Sunt asezate succesiv straturi determinate ale propriei structurii intelectuale. Răspunsul se conformează acumulărilor individuale probate de cititori. Analiza acestora (deliberată sau nu) se sprijină prin nivelul  empatiei faţă de fenomenul BD, de orizontul percepţiei, al fondului aşteptărilor, proiecţia idealurilor. Împortantă devine perceperea ideilor formulate în jurul operei datorată contextului participării tuturor: autori, comentatori, analişti, consumatori (cu implicare diferită) la procesul animării vieţii artistice. Promovarea produselor realizată de edituri devine vector al orientării publicului şi factor al emulaţiei activităţii din domeniu.  

Cumulul de apreciere al momentului special amintit a impus obişnuinţa  formulării sintagmei cu semnificaţia ”eveniment editorial”. Expresia este adesea folosită cu prilejul provocat de un subiect cultural excepţional,  cu importanţă naţională, pornit din iniţiativa unei instituţii de profil.

Conceptul anunţat prin lansarea produsului editorial de bandă desenată este definit de însumarea următoarelor modalităţi de promovare:
- răspândire de către edituri a cataloagelor de prezentarea produselor BD şi para-BD;
- discuţii si efectul lor ulterior provocat de referinţa la produsul vizat ;
- comentarii în presa scrisă şi vizuală ;
- mijloace informaţionale datorate internetului ;
- asimilare cronici apărute în apariţiile specializate, materiale de publicitate şi promovare ale produsului de profil ;
- aprecieri critice legate de:
o       originalitatea naraţiunii şi atractivitatea adaptării scenariului;
o       calitatea dinamică a dialogurilor;
o       abilitatea reprezentarii decorului ambiental şi construit, amprenta estetică a grafismului;
o       forţa realizării vizuale a personajelor, diversitatea şi individualizarea trăsăturilor;  
- impactul asupra publicului şi reacţia acestuia;
- siajul lăsat în cultura contemporană de produsul BD (influenţe, şcoli, direcţii, urmaşi, mode, tendinţe…)
  
În privinţa termenului aplicat momentului eveniment editorial, expresie adaptată spaţiului autohton,  există conotaţia rezonanţei  suportată de argumentele reuşitei repurtate pe plan mondial şi de constatarea necesităţii completării golului datorat lipsei respectivei opere în tălmăcire romănească. Producţia astfel propusă este susţinută de argumentul garantării valorii unamim recunoscute. Preluarea versiunii în limba noastră denotă adaptarea cerinţelor publicului dispus acceptării culturii BD.

Istoricul evenimentelor memorabile de acest  gen este demarat în 1994 de publicarea de către editura Egmont România a 6 tomuri din celebra serie  Asterix şi Obelix, text Goscinny, desene Uderzo. Albumele au fost deja traduse în principalele limbi de circulaţie internaţională (inclusiv latină). Primele editări Dargaud (13 abume) au fost lansate după anul 1961 (exemplare originale ale primului album sunt cotate la mai mult de 1000 euro). Seria a fost extinsă (până în 2015) la 34 albume, fiind tipărite zeci de milioane de exemplare.

Între 1 iunie 2010 - 21 iunie 2011,  Biblioteca Adevărul editează 56 albume RAHAN, legate, cu coperti suple, color. Autorii  (scenarii Roger Lécureux, desene André Chéret) contribuie la rapiditatea devenirii seriei în rolul de piesă de rezistenţă a revistei PIF, publicaţie prezentă în chioşcurile de difuzare a presei şi procurată anevoie înainte de 1990. Pe timpul apariţiilor extinse pe durata unui an, în fiecare album, cel mai adesea au fost incluse două-trei episoade, accidental unul.
Povestirile au rol în răspăndirea noţiunilor de morală ancestrală. Scenariile mizează iniţierea legată de valorile umane, raţionalitate, respectul arătat semenilor, natura înconjurătoare, preţuirea formelor de viaţă, preocuparea arătată invenţiilor care îmbunătăţesc traiului omului timpuriu.


Creaţiile antologice ale lui Hergé autorul belgian al integralei Aventurile lui Tintin – Casterman (24 albume) - susţin  prezenţa binecunoscutului personaj. Eroul datează publicistic din 1929 iar lansarea primului album se petrece în 1932. Apariţia seriei se prelungeste până în 1976. « Tintin şi arta-alfa” (1986, ultimul din serie), nefinalizat, este editat creionat, însă naraţiunea este incompletă. Ulterior produsul suporta o re-înnoire în întregime, fapt facilitat de identificarea unor noi documente care lămuresc sfârşitul povestirii.  Scenariile albumelor sunt conforme manierei structurată de romanul de aventuri şi sunt elaborate pe suportul unei documentări profunde, care devine model de urmat pentru autori. Modalitatea adoptată dă naştere următorului traiect al benzii desenate. Amplasarea locaţiei intercontinentală a actiunii, pe teritorii larg răspândite, zone îndepărtate, exotice, marchează anticiparea unei  noi abordării a direcţiei de marketing care duce la promovarea mondială a produselor. Prin strădania editurii Marketing Management Europe, Bucureşti - albumele au fost traduse în româneşte. Seria (varianta M.M.E. susţinută între 2005-2015) cuprinde 20 albume impecabil prezentate, în formatul şi calitatea hîrtiei extra, legate în coperţi cartonate, aidoma acelora cu care suntem obişnuiţi la apariţiile originale.    
     
Capodopera autorului Art Spigelman - romanul graphic  Maus (L’Integrale /Flammarion, t 1 /1987, t 2/ 1992, premiul Pulitzer, 1992) devine evenimentul editorial tradus ca « Povestea unui supravieţuitor », 2 volume fără precedent în istoria BD, comasate într-un singur op lansat de editura ART, în mai 2012. Grafica descendentului unei familii de evrei polonezi emigraţi  în Statele Unite nu este în mod neapărat punctul de maximă noutate creatoare, în schimb subiectul naraţiunii reprezintă momentul decisiv de cotitură al evoluţiei scenariului benzilor desenate. Traiul în lagărul nazist personificat prin popularea alegorică cu şoricei hăituiţi fără milă de cotoi, surprinde elementele fabulaţiei preluate din experienta şi relatările brute ale tatălui său, fac ca reverberaţia emotivă transmisă să fie amplificată de onestitatea interpretării artistului american.     


În 2016 Editura Litera a preluat de la Glenat Editions iniţiativa din 2010  privind proiectului educativ dedicat deprinderii lecturii: Clasicii literaturii in benzi desenate. Descoperă literatura clasică în imagini ! În condiţii grafice identice albumelor originale au fost prezentate în BD-uri traduse în româneşte :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Jules Verne (Ocolul Pământului în optzeci de zile
- Rudyard Kipling (Cartea junglei)
- Daniel Defoe (Robinson Crusoe)
- Robert Louis Stevenson (Comoara din insulă)
Doar 4 nume dintr-o serie mult mai largă oferită publicului francofon. Excelente sunt adaptările naraţiunii vizualizate cu ajutorul benzilor desenate, efort care include şi conceperea figurării personajelor. Contribuţia realizării grafice nu s-a mărginit la repartizarea casetelor în plaşe şi elaborarea compoziţiilor ci şi la selectarea judicioasa a dialogurilor. Desenele sunt executate de profesionişti, ajutaţi de colorişti, realizatori de letraje, etc - performanţe cu adevărat lăudabile.

             

Anul acesta se comemorează 21 ani de când Hugo Pratt a trecut în altă dimensiune. Grandiosul autor născut pe 15 iunie 1927 în Italia – Romagna, Rimini începe “Songe d’un matin d’eté”, un parcurs străbătut până  în imaginarul eternităţii glaciare - 27 august 1995 - ”Une soirée d’hiver” …
În puţin timp se vor împlini 50 de ani de la apariţia  primului album din seria Corto Maltese - capodopera culturii BD: « La Ballade de la mer salée », 1967. Evenimentul a fost concomitent şocului cultural produs odată cu lansarea epocalului LP, primul album de concepţie al trupei The Beatles:  Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
A fost necesar ca publicul din România să aştepte o jumătate de secol pentru altă „inimă singuratică”: Corto Maltese. În sfârşit, pasionaţii pot să citească  memorabila realizare, acum tradusă în limba romană „La ballade de la mer salée” de Hugo Pratt.    

Coperta primei ediţii în limba franceză, apărută în 1975 la editura Casterman
          
    
Am programat un serial în mai multe episoade dedicat măreţului eveniment editorial la care asistăm. Este vorba de reperul anului care depăseşte în importanţa valorii istorice toate momentele  enumerate şi devansează în forţă întreaga desfăşurare petrecută.

Hugo Pratt este în acelaşi timp scenarist şi desenator.  Munca naratorului este considerată o activitate intelectuală. Persoana cu dubla exprimare artistică reuneşte truda mânii condusă de impulsurile controlate de creier. Rezultatul este în întregime un produs cerebral, profund artistic.

Pe coperta IV a studiului Hugo Pratt nomad in Corto – Viaţa ca o bandă desenată am căutat sa concluzionez performanţa creatorului într-un  concept definitoriu mecanismului în cauză prin alăturarea componentelor primare ale BD-ului, produs fascinant, despre care Umberto Eco mărturiseşte : « Când am nevoie să mă destind citesc Engels şi dimpotrivă, dacă doresc să fiu acaparat de naraţiune parcurg Corto Maltese »   Se cuvine să argumentez motivaţia enunţului eveniment editorial şi să enumerez punctele aduse în sprijinul susţinerii construcţiei acestei afirmaţii. 

(va urma)  


 Notă. Cititorii interesaţi de cartea domnului Mati Botezatu pot să ne scrie pe adresa blogului.

Niciun comentariu: