miercuri, 9 septembrie 2020

Eroii de la Plevna – un album desenat de Puiu Manu


Eroii de la Plevna este poate cea mai dramatică, mai spectaculoasă și mai bine documentată lucrare din galeria selectă a operelor realizate de maestrul Puiu Manu în îndelungata și excepționala sa carieră artistică, o lucrare ce te ține conectat de la prima, până la ultima casetă.
 Beneficiind de un text remarcabil, argumentat istoric, cu dialoguri ce sporesc dramatismul și tensiunea evenimentelor, scris de Vasile Mănuceanu, lucrarea a fost publicată prima dată în serial, în revista „Cutezătorii”, în 1977, an ce a marcat împlinirea unui secol de la obținerea Independenței de stat a României. 


 Prin fața cititorului, în cele 23 de planșe, de o frumusețe, acuratețe și o dinamică aparte, defilează, într-o coordonare disciplinată, impusă de cronologia evenimentelor: dorobanți și roșiori, ofițeri și soldați, oameni politici și simpli cetățeni (români, turci, bulgari și ruși), personaje reale sau fictive, inspirate din realitate. 
 Bombele explodează pretutindeni, de parcă iadul s-a coborât pe pământ, baionetele dorobanților români se încleștează cu cele ale dușmanilor, cavaleria rusă șarjează curajos, sângele curge în valuri, cad Opanezul, Rahova și Grivița I, blocada se instituie asupra Plevnei și, în cele din urmă, rănit și învins, Osman pașa, comandantul armatei otomane, capitulează. 


 Rând pe rând, eroii poveștii desenate sunt uciși, căci, plecați de la coarnele plugului, cu minimă instrucție militară, țăranii români – chemați la arme sau înrolați voluntar – se aruncă cu un curaj nebun în fața gloanțelor turcești, sub redutele Griviței, scriind cu sângele lor una dintre cele mai spectaculoase pagini din istoria acestui popor.  O naţiune  nu se poate construi fără jertfă. 
Banda desenată Eroii de la Plevna, apărută și tipărită în condiții grafice excepționale la Color Print Zalău, poate însemna o adevărată lecție de istorie, un aide-memoire pentru generațiile de azi și pentru cele care vor veni.
 Gabriel Rusu 

 Gabriel Rusu, cadru universitar la Cluj, doctor în istorie, este cel care s-a îngrijit de apariţia acestui album de excepţie. Dânsul a scanat planşele din revista Cutezătorii, le-a curăţat şi le-a machetat. A scris prefaţa albumului dar şi un text documentar, la finalul albumului, în care descrie contextul istoric al evenimentelor narate de Vasile Mănuceanu şi Puiu Manu. 


 Albumul are 32 de pagini în culori, coperţi cartonate şi costă 50 lei. Cei interesaţi de el pot să  scrie pe adresa bdargonaut@yahoo.com.


Gabriel Rusu este fericit: ţine în mână primul exemplar tipărit al albumului!Niciun comentariu: