luni, 5 iunie 2023

Valentin Tănase: "Ziua învățătorului"!


 Astăzi 5 iunie se aniversează "Ziua Învățătorului".

Ucenicii și discipolii i se adresau lui Iisus cu apelativul: "Învățătorule!" De aceea, păstrând proporțiile, acest apelativ are o conotație vocațională de o deosebită valoare și profunzime. Învățătorul este cel dintâi dascăl, care deschide drumul în viață copilului după și-a trăit primii ani în cadrul familiei și de-acum dă piept cu lumea largă. Este cel care ne învață primele slove citite și scrise, cel care ne deslușește primele taine ale universului, îndrumându-ne să iubim adevărul, cinstea, onoarea, munca, dorința de a ne făuri un drum și un țel în veșnica mișcătoare lume înconjurătoare.


Prototipul literar al învățătorului ideal a fost imortalizat în eternitate prin schița "Domnu Trandafir" a marelui scriitor Mihail Sadoveanu, una dintre lecturile favorite ale manualelor școlare. Am avut ocazia să realizez odinioară o copertă a volumului cu acest titlu, dar pentru mine, "Domnu Trandafir" al meu a fost chiar bunicul meu, Constantin Capră ( 1906-1995), învățător și director de școală, care a însumat în întreaga sa viață și carieră didactică cele mai alese însușiri și calități ale unui dascăl dedicat vocației sale, neprecupețindu-și nimic, timp, dăruire, generozitate, sănătate pentru a aduce lumina în sufletele curate ale copiilor. Și astăzi, efigia bunicului meu este pentru mine un reper călăuzitor în provocările prezentului.La mulți ani tuturor "Învățătorilor", celor care netezesc drumul în viață al copiilor lumii!

Niciun comentariu: