joi, 4 martie 2021

Cetăți, castele și alte fortificații din România - o cronică de Cătălin Drăghici

 


"De fiecare dată când deschid o carte ilustrată de Radu Oltean retrăiesc emoțiile tipice vârstei copilăriei, atunci când, prin intermediul unor lecturi dublate de reprezentări grafice atractive, călătoream cu mintea alături de eroi istorici sau ficționali, devenind copărtaș la aventurile ori faptele de arme transpuse în text.

Acest lucru se datorează azi în primul rând ilustrațiilor realizate de către Radu Oltean, la un înalt nivel grafic, Radu fiind în acest moment unul dintre cei mai apreciați și talentați ilustratori istorici la nivel european și mondial. Dincolo însă de aspectul artistic, ilustrațiile lui Radu au un alt mare merit: sunt conectate foarte bine în spațiu și timp, filtrând și reconstituind vizual într-un mod obiectiv și profesionist sursele și informațiile istorice și arheologice actualizate. Din acest punct de vedere proiectele lui Radu Oltean sunt o premieră în România.

Volumele din seria ,,Cetăți, castele și alte fortificații din România" exemplifică cel mai bine demersurile autorului, dezvăluind, prin textul închegat și documentat precum și prin ilustrațiile sale, un volum de muncă uriaș.
Absolut toate reconstituirile grafice inserate în cele două monografii, unele - mai ales cele panoramice - fiind impresionante prin atmosfera recreată, au caracter inedit.
Seria ,,Cetăților" constituie așadar o premieră românească, reușind să aducă în atenția publicului larg, printr-un limbaj scris și vizual accesibil, un subiect dezbătut și analizat până acum doar în cercurile specialiștilor.
Prezentarea flexibilă și coerentă a construcțiilor cu precădere de natură militară din spațiul nord-dunărean, apropie cititorul de realitățile fiecărei epoci în parte și îl ajută să înțeleagă mai bine specificul regional și contextele istorice, atât de ordin politic cât și economic sau social, în care acestea au fost ridicate.
Cele două volume deja lansate (în ediții
Humanitas
) , demonstrează fără echivoc că se poate și în România să avem parte de monografii istorice tematice de calitate, ele ridicând standardele și rămânând de referință de acum încolo pentru cei care vor să aprofundeze subiectul.
Nu pot să mai adaug decât faptul că aștept cu mult interes următorul volum."

Cătălin DrăghiciNiciun comentariu: